KINGS55
Add Line

*** คำเตือน ***

  • ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์ กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม ก่อนทำการฝากทุกครั้ง
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกแจ้งฝาก-ถอน อัตโนมัติ สามารถแจ้งทำรายการโดยช่องทาง Line : kings55

ขอหมายเลขบัญชีธนาคาร

ตัวอย่าง: x123456 , zhl123456
เฉพาะเลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
Captcha

แจ้งฝาก เงิน/เครดิต

ตัวอย่าง: x123456 , zhl123456
เฉพาะเลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
เลขที่บัญชีที่ท่านได้โอนเข้ามา
รูปภาพสลิป

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วควรอัพโหลดสลิป
อัพโหลดสลิป
Captcha
หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ