KINGS55
Add Line

*** คำเตือน ***

  • ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์ กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม ก่อนทำการฝากทุกครั้ง
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกแจ้งฝาก-ถอน อัตโนมัติ สามารถแจ้งทำรายการโดยช่องทาง Line : @kings55

สมัครสมาชิก - ขอบัญชีธนาคาร

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เท่านั่น
Captcha

สมัครสมาชิก - แจ้งฝาก

เฉพาะเลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

   
รูปภาพสลิป

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วควรอัพโหลดสลิป
อัพโหลดสลิป
Captcha
หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ